YUGUANG

01

YUGUANG

02

YUGUANG

03

+

牌號(Trade Mark):HS201 國標(GB/T9460):SCu1898 美標(AWS A5.7/5.8):ERCu 歐盟(EN 14640):CuSn1


+

牌號(Trade Mark):HS211 國標(GB/T9460):SCu6560 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuSi-A 歐盟(EN 14640):CuSi3Mn


+

牌號(Trade Mark):HS212 國標(GB/T9460):SCu5180 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuSn-A 歐盟(EN 14640):CuSn6P


+

牌號(Trade Mark):HS213 國標(GB/T9460):SCu5210 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuSn-C 歐盟(EN 14640):CuSn9P


+

牌號(Trade Mark):HS214 國標(GB/T9460):SCu6100 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuAI-A1 歐盟(EN 14640):CuAI8


+

牌號(Trade Mark):HS215 國標(GB/T9460):SCu6180 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuAI-A2 歐盟(EN 14640):CuAI10


+

牌號(Trade Mark): 國標(GB/T9460):SCu6240 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuAI-A3 歐盟(EN 14640):CuAI11Fe


+

牌號(Trade Mark): 國標(GB/T9460):SCu6327 美標(AWS A5.7/5.8): 歐盟(EN 14640):CuAI8Ni2


+

牌號(Trade Mark): 國標(GB/T9460):SCu6328 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuNiAI 歐盟(EN 14640):CuAI9Ni5


+

牌號(Trade Mark): 國標(GB/T9460):SCu6338 美標(AWS A5.7/5.8):ERCuMnNiAI 歐盟(EN 14640):CuMn13AI7


+

牌號(Trade Mark):HS221 國標(GB/T9460):SCu6810A 美標(AWS A5.7/5.8):RBCuZn-A 歐盟(EN 14640):CuZn40


+

牌號(Trade Mark):HS222 國標(GB/T9460):SCu6810 美標(AWS A5.7/5.8):RBCuZn-C 歐盟(EN 14640):CuZn40SnSi


< 12 > 前往 頁(yè)
天堂中文在线资源,天堂在线视频,天堂资源在线,天堂а√在线中文在线新版,√天堂资源地址在线官网,天堂网在线观看,天堂网在线视频